Posturi disponibile

Responsabil alimentări

Postul presupune:

 • Efectuează recepția cantitativă și calitativă a produselor petroliere pe baza actelor legale
  (facturi, avize și certificate de calitate);
 • Organizează activitatea de ducere a autovehiculelor Tursib în pompa de carburanți, pentru a
  se realiza alimentarea cu carburant (utilizând personalul de noapte și revizorul tehnic);
 • Realizează procesul de alimentare a autovehiculelor conform procedurilor interne aprobate;
 • Organizează activitatea de parcare a autobuzelor în incinta Tursib, astfel încât dimineața, să
  se poata realiza ieșirea în trasee, fără probleme.

Mai multe detalii…
Electrician auto

Postul presupune:

 • Execută lucrări de reparaţii, menţinere şi verificare a instalaţiilor electrice la autovehiculele din cadrul societăţii conform autorizației RAR;
 • Verifică defecțiunile electrice și diagnostichează defecțiunea, întocmește necesarul de piese și materiale pe care le predă șefului ierarhic;
 • Excecută reparații conform fișei de lucru (comandă, fișă revizie, etc.) transmisă de șeful ierarhic;

Mai multe detalii…
Specialist salarizare

Postul presupune:

 • Asigură activități legate de salarizarea personalului din cadrul Tursib,  în conformitate cu politicile și legislația în vigoare;
 • Asigură activități legate de evidența personalului din cadrul societății,  în conformitate cu politicile și legislația în vigoare.

Mai multe detalii…
Operator automate vânzare bilete
Operator automate vânzare bilete

Postul presupune:

 • Intretine si efectueaza reparatii si revizii specifice automatelor de bilete;
 • Efectueaza reparatii la echipamentele si instalatiile electrice din societate;
 • Intretine instalatiile electrice din chioscurile apartinand societatii Tursib;

Mai multe detalii…
Șef coloană auto

Postul presupune:

 • Intocmirea planificarii  pe trasee a autobuzelor si conducatorilor auto, conform programelor de circulatie in vigoare;
 • Asigurarea suportului tehnic in vederea respectarii programelor de circulatie, pentru realizarea de servicii corespunzatoare catre publicul calator, in conditii de eficienta economica;

Mai multe detalii…
Referent marketing

Postul presupune:

 • Participă la dezvoltarea şi implementarea planului de marketing şi comunicare;
 • Propune şi implementează acţiuni de promovare a serviciilor companiei;
 • Prioritizează, planifică și gestionează în mod eficient resursele implicate în proiectele de marketing;

Mai multe detalii…
Auditor Public Intern
Auditor Public Intern

Postul presupune:

 • Efectuarea misiunii de audit public intern asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul societatii pentru indeplinirirea obiectivelor acesteia;
 • Efectuarea activitatii de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management - financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

Mai multe detalii…
Șef Departament Audit Public Intern
Șef Departament Audit Public Intern

Postul presupune:

Raspunde de elaborarea metodologiei si a Planului de audit public intern al Tursib S.A., respectiv: elaborarea documentelor specifice activitatii de audit public intern; gestionarea intregii activitati de audit public intern; urmarirea stadiului implementarii recomandarilor propuse prin misiunile de audit public intern; respectarea deontologiei profesionale si a Codului de etica a auditorilor.

Mai multe detalii…
Conducător autobuz
Conducător autobuz

Postul presupune:

 • Transportul călătorilor în cele mai bune condiții de siguranță și confort;
 • Respectarea orarelor și graficelor de transport.

Mai multe detalii…
Mecanic auto pentru Atelierul de Revizii Reparații a parcului propriu
Mecanic auto pentru Atelierul de Revizii Reparații a parcului propriu

Postul presupune:

 • Executa lucrari de reparatii si mentenata la autovehiculele (autobuze) din cadrul societatii;

Mai multe detalii…
Politica de resurse umane