Drepturile și obligațiile călătorilor

(Conform Legii 92/2007 – legea serviciilor de transport public local și HCL 127 / 2019)

Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:

 1. Utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul public de transport local;
 2. Utilizatorii au dreptul de acces la informaţiile publice cu privire la serviciul public de transport local. Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia de a comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifară şi în clauzele contractuale care sunt de interes public;
 3. Hotărârile consiliilor locale sau ale adunării generale din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu privire la serviciul public de transport local vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor;
 4. Utilizatorii au dreptul să conteste hotărârile consiliilor locale, sau ale adunării generale din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acestea, în condiţiile legii;
 5. Să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;
 6. Să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale sau asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară orice deficienţe constatate în efectuarea serviciilor publice de transport local şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora;
 7. Să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi reglementărilor privind serviciul public de transport local;
 8. Pentru plata serviciului public de transport local, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de facilităţi.

Principalele obligații ale utilizatorilor sunt:

 1. Să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege;
 2. Să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le efectuează;
 3. Să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;
 4. Să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;
 5. Să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum şi cu ceilalţi utilizatori.
 6. Să prezinte organelor de control, in cazul in care acestea constata savarsirea unei contraventii, documentele de identificare personala, respectiv buletinul sau cartea de identitate sau alte documente prin care se pot identifica datele personale, in caz contrar, urmand a se deplasa impreuna cu organul de control la autoritatile competente, pentru identificare.

Răspunderi şi sancţiuni

(Conform HCL 127/2019 – Regulament pentru efectuarea transportului public local)

 1. Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 100 lei la 300 lei blocarea ușilor mijloacelor de transport de călători;
 2. Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 200 lei la 400 lei transportul de păsări, animale vii, baloturi, obiecte si bagaje voluminoase, geamuri sau oglinzi, precum si a materialelor inflamabile si explozibile;
 3. Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 100 lei la 300 lei fumatul, scuipatul, consumul de semințe si înghețată, precum si aruncarea de hârtii si resturi de orice fel in mijloacele de transport in comun;
 4. Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 300 lei la 500 lei cantatul, provocarea de zgomote puternice, adresarea de cuvinte injurioase călătorilor, controlorilor, precum si a personalului deservire a mijloacelor de transport in comun;
 5. Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 100 lei la 300 lei întreținerea de discutii cu conducătorul mijlocului de transport in comun in timpul mersului;
 6. Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 400 lei la 600 lei oprirea fara motive justificate intre stații a mijloacelor de transport in comun ori schimbarea rutei acestora de către persoane neautorizate sau neabilitate de lege;
 7. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 700 lei degradarea prin orice mijloace a vehiculelor de transport in comun, atat in mers cat si in cazul stationarilor;
 8. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 400 lei transportul cainilor in mijloacele de transport in comun,  fara dovada de vaccinare, lesa si botnita;
 9. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 300 lei consumul de alimente in mijloacele de transport in comun daca acestea sunt de natura a provoca diconfortul celorlalti calatori;
 10. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 600 lei consumul de bauturi alcoolice/nonalcoolice in mijloacele de transport in comun;
 11. Constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 100 lei la 300 lei conducătorii mijloacelor de transport in comun care primesc persoane străine în cabina;
 12. Constituie contravenție si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 400 lei calatoria pe scari si barele de protectie a mijloacelor de transport in comun, precum si urcarea / coborarea in timpul mersului si fortarea usilor;
 13. Persoanele identificate fara bilet, abonament sau legitimatie adecvata mijlocului de transport in comun au dreptul de a achita, pe loc, organului de control un bilet cu suprataxa de calatorie – bilet contraventional – in cuantumul aprobat de Consiliul Local al Municipiului Sibiu. In acest caz orice urmarire inceteaza, iar organul de control nu va mai intocmi proces- verbal de constatare a contraventiei;
 14. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei operatorii de transport rutier si transportatorii autorizati pentru urmatoarele fapte: nerespectarea prevederilor privind obligatiile operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizati care desfasoara activitati de transport local cuprinse in Regulament si in Caietul de Sarcini al serviciului de transport public local, in masura in care, aceste contraventii nu sunt reglementate si sanctionate prin legi si alte acte normative;
 15. Constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 100 lei la 300 lei nerespectarea de către conducătorii auto  obligațiilor prevazute în Regulamentul de transport, in măsura in care, aceste contraventii nu sunt reglementate si sancționate prin legi si alte acte normative;

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor în prezentul articol se fac de către împuterniciții Primarului Municipiului Sibiu.