Controlul titlurilor de călătorie

Controlul titlurilor de călătorie este realizat de către inspectorii de trafic Tursib, împuterniciți de către Primăria Municipiului Sibiu.

Pentru verificarea achiziţiei biletului cu card bancar există două posibilităţi:

 1. Direct pe aparatele din autobuze

Inspectorul de trafic se va loga cu cardul de control şi vă va ruga să apropiaţi cardul bancar cu care aţi efectuat achiziţia, de aparatul contactless din autobuz. Apropiaţi cardul bancar cu care aţi achiziţionat titlul de călătorie de aparatul contactless. Ȋn cazul ȋn care cu cardul respectiv s-a achiziţionat cel puţin un titlu de călătorie, pe ecran va apărea mesajul: “Card deja validat ȋn data…la ora… pentru 1 persoană”. Ȋn cazul ȋn care cu cardul respectiv s-au achiziţionat mai multe bilete, va apărea numărul de bilete achiziţionate. Ȋn cazul ȋn care cu acel card NU s-a achiziţionat niciun bilet, aparatul va afişa mesajul “Ne pare rău! Nici un titlu de călătorie valabil”

2. Aparate speciale aflate în dotarea inspectorilor de trafic

Inspectorii de trafic sunt dotaţi cu aparate de control asemănătoare unui telefon mobil. Cu ajutorul acestora vor scana cardul bancar cu care s-a efectuat achiziția. Acelaşi tip de mesaj referitor la faptul că s-a achiziţionat unul sau mai multe titluri de călătorie prin intermediul acelui card va apărea şi pe device-ul de control.

Pentru verificarea titlurilor de călătorie de pe cardul Tursib

Ȋn acest caz controlul se face ȋn aceleaşi două moduri, singura diferenţă fiind că va fi scanat cardul Tursib.

Sistemul de plată cu card bancar respectă toate normele de securitate bancară necesare. Toate datele utilizatorilor de card sunt protejate.

Pentru verificarea biletelor cu cod QR

Controlul se va face după aceleaşi două modalităţi prezentate mai sus (ca ȋn cazul cardurilor), doar că se va scana codul QR de pe bilet ȋn loc de cardul Tursib.

Pentru verificarea biletelor fără cod QR

Ȋn cazul biletelor fără cod QR, dacă biletul prezentat nu are toate datele valide se procedează obligatoriu la confruntarea datelor cu ajutorul fişei martor, care se introduce în validatorul în care a validat călătorul biletul.

Ȋn cazul în care biletul de călătorie nu corespunde cu fişa martor, se prezintă călătorului dovada şi se procedează la sancţionarea acestuia.

Nu se sancţionează călătorul dacă validatoarele Tursib sau aparatele contactless nu funcţionează!

Realizarea operaţiunii de control pentru persoanele cu handicap:

 • se solicită cartea de identitate şi legitimaţia pentru transportul urban cu mijloacele de transport în comun, eliberată de Serviciul de Asistenţă Socială a Primăriei;
 • se verifică concordanţa numelui de pe actul de identitate cu numele înscris pe legitimaţie.

Operaţiunea de sancţionare a contravenienţilor:

 • Persoanele care vor fi surprinse de către organele de control călătorind fraudulos (fără titlu de călătorie valabil în mijlocul de transport respectiv) au dreptul de a achita pe loc suma de 100 RON reprezentând contravaloarea unui bilet cu suprataxă de călătorie (bilet contravențional).
 • Ȋn cazul în care nu achită contravaloarea biletului cu suprataxă, călătorul va fi invitat de către agenții constatatori ai TURSIB S.A. să coboare din mijlocul de transport pentru identificare și încheierea procesului verbal de constatare a contravenției (conform legii 92/2007 acesta prevede o amendă contravenţională cuprinsă ȋntre 100 și 500 de lei).

Avȃnd ȋnsă ȋn vedere faptul că valoarea biletului cu suprataxă este de 100 de lei, s-a hotărȃt ca valoarea minimă aplicată ȋn cazul amenzii contravenţionale prevăzute ȋn procesul verbal să fie de 200 de lei.

 • Ȋn cazul în care contravenientul refuză legitimarea, inspectorul de trafic poate apela la organele de poliţie, jandarmi sau Poliţia Locală.
 • Odată cu achitarea contravalorii biletului cu suprataxă încetează orice urmărire şi nu se va mai întocmi proces verbal de constatare a contravenţiei.
 • Pe baza biletului cu suprataxa se poate continua călătoria până la capătul de linie al traseului respectiv.
 • Pe biletul cu suprataxă de călătorie se înscriu data, ora, traseul, semnătura inspectorului, după care se aplică stampila cu textul “ACHITAT” şi cu indicativul inspectorului de trafic care a aplicat sancţiunea.

Dacă pȃnă la finalizarea operaţiunii de completare a procesului verbal contravenientul decide să achite contravaloarea biletului contravenţional, agentul constatator va anula procesul verbal şi va menţiona numărul biletului pe procesul verbal.

Agentul constatator este persoana împuternicită de către Primăria Municipiului Sibiu să constate contravenţii şi să aplice amenzi contravenţionale celor care:

 • călătoresc fără bilet, abonament sau legitimaţie adecvată mijlocului de transport folosit;
 • la cererea organelor de control nu prezintă actul de identitate şi legitimaţia de călătorie;
 • întreţin discuţii cu conducătorul mijlocului de transport în timpul mersului;
 • opresc fără motive justificate între staţii mijloacele de transport în comun ori schimba ruta acestora (persoane neautorizate sau neabilitate de lege);
 • degradează prin orice mijloace vehiculele de transport în comun atât în mers, cât şi în timpul staţionărilor;
 • fumează, scuipă, consumă seminţe şi îngheţată, aruncă hârtii şi resturi de orice fel în mijloacele de transport în comun;
 • cântă, provoacă zgomote puternice, adreseză cuvinte injurioase la adresa călătorilor, controlorilor şi a personalului de deservire a mijloacelor de transport în comun;
 • blocheaza uşile mijloacelor de transport;
 • consumă alimente şi băuturi alcoolice în mijloacele de transport în comun;
 • urcă sau coboară în timpul mersului sau fortează uşile;
 • transportă păsări, animale vii, baloturi, obiecte şi bagaje voluminoase, geamuri sau oglinzi, precum şi materiale inflamabile sau explozibile;
 • transportă câini în mijloacele de transport în comun, fără dovadă de vaccinare, lesă şi botniţă.

Achitarea amenzii înscrise în procesul verbal de constatare a contravenției se poate face în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal:

 • la sediul Primăriei Municipiului Sibiu – str. Samuel Brukenthal nr. 2, cam. 9 sau Bulevardul Victoriei nr. 1-3, camera 2;
 • la oficiile poştale, în contul Municipiului Sibiu, deschis la Trezoreria Sibiu, cod IBAN: RO14TREZ57621A350102XXXX CIF 4270740;
 • în contul Municipiului Sibiu, deschis la Trezoreria Sibiu, cod IBAN: RO14TREZ57621A350102XXXX CIF 4270740.
 • la sediul Directiei Fiscale Locale Sibiu - strada Turismului nr. 15A, cam. 003
 • prin intermediul platformei GHISEUL.RO

Copia chitanței se predă în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal, la secretariatul Tursib S.A., str. Munchen, nr. 1, fax. 0269/220/771, sau pe mail la relatiicupublicul@tursib.ro.

Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânarii/comunicării, se va proceda la executare silită.

Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac mențiunile cuprinse în procesul-verbal. În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la ofițeri și subofițeri de poliție, jandarmi sau agenţi ai Poliţiei Locale.

În cazul în care comunicarea exemplarului 2 din procesul verbal de constatare a contravenției nu s-a efectuat pe loc, comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată contravenientului se face prin poștă, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului.

Pentru a formula o contestație împotriva procesului verbal de constatare a contravenției, trebuie să vă adresați, potrivit art. 31, alin. 1 din O.G. 2/2001, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, Judecatoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția, respectiv Judecătoriei Sibiu.

Executarea proceselor verbale de sancționare se face prin intermediul Direcției Fiscale - Serviciul de executare silită a creanțelor bugetare din cadrul Primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul contravenientul, în cazul în care contraveninentul nu a achitat amenda în termen de 15 zile de la înmânare/comunicare.

Prevederile legale în vigoare prin care se stabilesc faptele care constituie contravenții în domeniul transportului public local sunt: art. 45 din Legea 92/2007 și art. 40 din Regulamentul pentru efectuarea transportului public local, aprobat prin H.C.L. nr. 57/2013.

Tarife și contravenții

În vederea unei informări cât mai corecte și complete a clienţilor Tursib referitoare la ultimele tarife aplicate în privinţa contravenţiilor, vă aducem la cunoștinţă următoarele:

TURSIB S.A. este o societate pe acţiuni, înfiinţată în baza Hotărârii nr. 79/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu. Acţionarul unic al societăţii este Consiliul Local al Municipiului Sibiu. Ca urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 216 din 30.05.2019, s-au făcut o serie de modificări la tarifele sancţiunilor aplicate în cazul clienţilor contravenienţi care sunt depistaţi circulând cu autobuzele Tursib, fără bilet sau abonament valid.

Astfel, de la începutul lunii iunie 2019, aceste sancţiuni pot fi de două tipuri:

 1. Achiziţionarea pe loc, de la echipele de control, a unui bilet cu suprataxă în valoare de 100 lei, valoare fixă aplicată tuturor călătorilor indiferent de vârstă.
 2. În cazul în care călătorul nu dorește sau nu poate să achite pe loc valoarea biletului cu suprataxă, echipele de control au obligaţia de a întocmi pe loc, pe numele contravenientului, un Proces Verbal de Constatare a Contravenţiei (conform legii 92 / 2007). Acesta prevede conform legii o amendă contravenţională cuprinsă între 100 și 500 de lei.

Având însă în vedere faptul că valoarea biletului cu suprataxă a crescut la 100 de lei, s-a hotărât ca valoarea minimă aplicată în cazul amenzii contravenţionale prevăzute în procesul verbal să fie de 200 de lei. 

Speranţa noastră este însă ca toţi clienţii Tursib să înțeleagă importanţa achitării călătoriei cu transportul ȋn comun. Achiziţionarea unui bilet sau a unui abonament reprezintă o sumă derizorie și este în primul rând un mod de a te respecta pe tine însuți, dar și pe ceilalţi din jurul tău.

Validator din autobuz
Device de control din dotarea inspectorilor de trafic