Titluri de călătorie

Informații generale

Bilete

Ȋnainte de urcarea ȋn mijloacele de transport Tursib, călătorii trebuie să se asigure că se află în posesia unui titlu de călătorie valabil ( bilet, legitimație zilnică, abonament), sau a unui card contactless cu care pot achiziţiona bilet direct din autobuz.

Biletele de călătorie (cu excepţia celor cumpărate direct ȋn autobuz) vor fi validate în aparatele special montate în acest scop, imediat după urcarea în mijlocul de transport.

Biletul de hârtie dă dreptul la o singură călătorie, pe o semicursă, fără întrerupere, numai în vehiculul în care a fost validat.

Abonamente

SC TURSIB SA pune la dispoziția publicului călător abonamentul electronic.

Suportul abonamentului electronic este din plastic, tip card, pe care va fi inscripţionat numele, fotografia și un cod unic alocat fiecărui client Tursib. Primul suport (card) va fi oferit gratuit de către SC Tursib și are valabilitate 3 ani.

Cardurile se emit pentru fiecare client Tursib la Agenţia Tursib din Calea Dumbrăvii, nr.135, de luni pȃnă vineri, ȋntre orele 7.00 - 21.000, sau la caseria din strada Munchen nr. 1, de luni pȃnă vineri, ȋntre orele 07.00 - 15.00 .

La emiterea cardului se poate ȋncărca și perioada de valabilitate a acestuia, prin achitarea contravalorii abonamentului solicitat.

Controlul cardului se face de către inspectorii de trafic, cu ajutorul unui scanner pe care se vor vizualiza datele de identificare inscripţionate pe card precum și faptul că este valid/invalid, adică persoana a cumpărat/nu a cumpărat abonament pentru perioada controlată.

Abonamentele gratuite se ȋncarcă la Agenţia Tursib din Sibiu, Calea Dumbrăvii 135.

Abonamentele și legitimațiile de călătorie care se pot procura din reţeaua de distribuție a SC Tursib SA, se vor folosi numai în condițiile pentru care au fost eliberate.

Procedura de încărcare a cardului se face diferenţiat pentru persoane fizice și pentru societăţi comerciale.

Biletele de călătorie validate, abonamentele sau legitimațiile de călătorie nominale nu pot fi transmise altor persoane.

Abonamentele cu factură se obțin numai de la Agenția Tursib din Sibiu, Calea Dumbrăvii 135, pe baza de delegaţie - emisă de firma care solicită abonament pentru persoana respectivă.

Sunt scutiți de la plata taxelor de călătorie următoarele categorii de persoane:

  • copiii cu vȃrsta sub 5 ani
  • copiii cu vȃrsta de până la 6 ani (inclusiv) cu domiciliul stabil în municipiul Sibiu şi elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat (grădiniţă, clasa pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din învăţământul liceal, al şcolilor profesionale şi de ucenici), indiferent de domiciliu.
  • veteranii de război și văduvele de veterani de război - pe baza abonamentului gratuit eliberat de SC Tursib SA
  • persoanele persecutate din motive politice, dislocați, deportați - pe baza abonamentului gratuit eliberat de SC Tursib SA
  • foștii deținuți politici - pe baza abonamentului gratuit eliberat de SC Tursib SA
  • luptători care au contribuit la victoria revoluției române din decembrie 1989 sau urmași de eroi martiri, conform Legii 341/2004 modificată și completată, pe baza abonamentului gratuit eliberat de SC Tursib SA
  • persoanele cu handicap se vor legitima cu un document standard eliberat de Direcția Generală de Asistență Socială si Protecție a Copilului din fiecare județ. Toate aceste legitimații sunt valabile pentru transportul în comun pe tot teritoriul țării (indiferent de domiciliu)
  • studenții orfani sau proveniţi din casele de copii, care frecventează învățământul de stat, cursuri la zi (inclusiv master), în vârstă de maxim 26 ani- pe baza abonamentului gratuit eliberat de SC Tursib SA
  • toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în municipiul Sibiu - pe baza cardului de pensionar emis de Tursib