Procedura în cazul pierderii/furtului/deteriorării cardului Tursib

 1. Posesorul cardului se deplasează personal, în cel mai scurt timp de la constatarea deteriorării/ pierderii/ furtului la Agenţia Tursib, din Sibiu, str.Calea  Dumbrăvii, nr.135 de luni până vineri între orele 7.00 - 21.00 sau la Casieria Tursib din str.Munchen, nr.1 de luni până vineri, între orele 7.00 - 15.00.
 2. Clientul se legitimează pe baza actului de identitate.
 3. Personalul Tursib verifică în baza de date (lista de abonaţi) dacă solicitantului i s-a emis card Tursib.
 4. Solicitantul declară pe proprie răspundere deteriorarea/ pierderea/ furtul cardului.
 5. Se dezactivează cardul iniţial pentru a nu mai putea fi folosit în sistem.
 6. Solicitantului i se va elibera un nou card, care se activează cu perioada rămasă neutilizată din abonamentul deteriorat/ pierdut/ furat.
 7. Taxa de reemitere a unui nou card este de 20 lei (inclusiv TVA), pentru care se va emite factură.
 8. Dacă s-a depăşit perioada de valabilitate a cardului (3 ani), nu va fi percepută taxa de reemitere a cardului personalizat.
 9. Reactivarea cardului se face în termen de 24 ore de la prezentarea solicitantului la sediul S.C. Tursib S.A.
 10. Solicitantul are obligaţia de a păstra asupra sa documentul care atestă plata noului card (bon fiscal/chitanţa), document care va fi prezentat inspectorilor de trafic ai societăţii în cazul unui control în intervalul celor 24 ore. Acest document atestă faptul că solicitantul are abonament card valabil de la data înscrisă pe documentul de plată şi se află în perioada de activare a noului card.
 11. S.C.Tursib S.A. nu poate fi trasă la răspundere pentru divulgarea datelor de pe card în cazul pierderii sau furtului acestuia.