Cariera

Posturi disponibile   

Anunt selectie consiliul de administratie

Anunt selectie director tehnic

Plan de selectie director tehnic S.C. Tursib S.A.

Componenta initiala a Planului de selectie pentru posturile vacante de membri in Consiliul de Administratie S.C. Tursib S.A.

Scrisoare de asteptari - aprobata si publicata in anexa la HCL 388/2018

Obiectivul general al departamentului de resurse umane este de a asigura societatii angajati competenti si motivati, care sa permita realizarea eficienta a obiectivelor organizationale si cresterea performantei.

Sloganul firmei Tursib este “Noi mișcăm orașul”.

Misiunea SC Tursib SA Sibiu, în calitate de furnizor de servicii de transport public, este de a  satisface cerinţele clienţilor, necesităţile şi aşteptările altor părţi interesate, de a aplica preţuri cât mai atractive, de a proteja mediul înconjurător şi de a preveni accidentele şi îmbolnăvirile profesionale precum si de a asigura administrarea fondurilor societatii in mod economic, eficient si eficace.

Principiile care guvernează conduita profesionala a salariatilor din societatea Tursib S.A. sunt urmatoarele:

  • prioritatea interesului public, principiu conform caruia salariatii au indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea atributiilor de serviciu;
  • asigurarea egalitătii de tratament al cetatenilor, principiu conform caruia salariatii au indatorirea de a aplica acelasi regim juridic, in situatii identice sau similare, pentru toti clientii sau cetatenii care se adreseaza;
  • profesionalismul, principiu conform caruia salariatii au obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
  • impartialitatea, nediscriminarea si independenta, principiu conform caruia salariatii sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor de serviciu stabilite;
  • integritatea morala, principiu conform caruia salariatilor le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea functiei pe care o indeplinesc in cadrul societatii sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta functie;
  • libertatea de gandire si exprimare, principiu conform caruia salariatii pot sa-si exprime si sa fundamenteze opiniile in cadrul colectivului sau in fata conducatorilor ierarhici, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
  • cinstea şi corectitudinea, principiu conform caruia in exercitarea functiei si in indeplinirea atributiilor de serviciu, salariatii trebuie sa fie de buna-credinta si sa acţioneze onest in relaţiile personale si de afaceri, respectand toate regulile aplicabile si principiile morale;
  • deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de toate categoriile de personal in exercitarea functiei lor pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.

Alatura-te echipei Tursib trimitand un CV pe adresa de e-mail: personal@tursib.ro

Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.